Xidmətlərimiz

Otellər, İdarəetmə binaları, Ofis binaları, Xəstəxanalar, Sənaye təsisatları, Alış-veriş mərkəzləri, İş mərkəzləri, Kon.. Konutlar, İdman kompleksləri, Əyləncə mərkəzləri kimi strukturların; Mexaniki təsisat, Elektrik təsisatı layihələrinin reallaşdırılması Primer Mühəndisliyin təməl fəaliyyətləridir.

Layihə mərhələsində memari detalları pozmayan həllər tapmaq, mexaniki, statik, elektrik və memari detal … təmin etmək, sistemi ən uyğun və ən ucuza həll etmək və tam reallaşdırıla bilən bir layihə yaratmaq təməl prinsiplərimizdir.

Mexaniki Təsisat Layihəsi Mərhələləri

♦Rahatlıq kriteriyalarının müəyyənləşdirilməsi.

♦Sistem seçimi.

♦Seçilən sistemin dizaynı.

♦Yük hesablamalarının aparılması.

♦Hava miqdarlarının hesabı.

♦Su miqdarlarının hesabı.

♦İstilik gücünün müəyyənləşdirilməsi.

♦Cihaz və avadanlıq seçimi.

♦Prinsip sxemlərinin hazırlanması.

♦Tətbiq etmə layihələrinin yazılması.

♦Layihə hesabatının yazılması.

♦Texniki şərtnamə hazırlanması.

♦Kəşfiyyat hesabatının hazırlanması.

♦İstifadə və baxım təlimatlarının hazırlanması.

♦Təftiş və müşavirlik.

♦Tətbiq etmə və öhdəlik.

♦Çatdırılma və quraşdırılma.