Anemostat

Havalandırma zamanı hər hansı bir hava axınına səbəb olmadan havanın düzgün və effektli şəkildə tavandan xaricə ötürulməsini təmin edir.