Lineer Mənfəz

İncə və uzun mənfəzlər

Sabit xətlərlə havanın bir istiqamətdə axışını təmin edir.