Cüt Sıra Mənfəz

Üfüqi və şaquli xətlərdən ibarət, dörd istiqamətdə havanı istiqamətləndirə bilən mənfəzlər.