Tək Sıra Mənfəz

Üfüqi xətlərdən ibarət mənfəzlər.

Üfüqi xətlərdən ibarət,iki istiqamətdə havanı istiqamətləndirə bilən mənfəzlər.